Markering av verdensdagen for psykisk helse

Velkommen til markering av verdensdagen for psykisk helse! Elevrådet står på stand sammen med helsesykepleier og rus- og psykiskhelsetjeneste. Det vil og bli visning i auditoriet, se skolens hjemmeside for mer informasjon. 

Program for torsdag 10. oktober

Kl.08.30 – 13.00

Elevrådet ønsker alle elever velkommen med utdeling av «gi tid utfordringer». Elevrådet står og på stand i Fugleberget og informerer om arbeidet sitt med ulike komiteer.

Skolehelsetjenesten v/helsesykepleier Kristin står på stand sammen med representanter fra rus- og psykiskhelsetjenesten i Nannestad kommune i Fugleberget.

Visning i Auditoriet: Episode 1 av NRK-serien «Sinnssykt»

Norsk dokumentarserie fra 2019. Cecilie Kåss Furuseth møter unge mennesker som lever med alvorlige psykiske lidelser. I tillegg kjemper hun med å overvinne sin egen frykt for å bli stemplet som gæren - for vi er vel alle mer enn diagnosene våre?

Tid

Klasser

08:45-09:30

1RMA, 1RMB, 1RMC, 2KOA, 2KOB, 2MF, RMT1, RMT2

09:35-10:20

1HSA, 1HSB, 1HSC, 2HEAA, 2HEAB, 2HU, 2BUA, 2BUB, 3HU

10:25-11:10

1SSA, 1SSB, 2IS, 2SS, 3MKA, 3MKB

11:15-12:00

1MKA, 1MKB, 2MKA, 2MKB 

LUNSJ

 

12:30-13:15

1STA, 1STB, 1STC, 1ID, 2ID

13:20-14.:05

3PB, 2STA, 2STB, 2STC

14:10-14:55

3STA, 3STB, 3STC, 3ID

15:00-15:45

VHSA, VHSB, VSS, VHEAA, VHEAB, VKO

I tillegg til programmet dere ser her er det en utstilling på læringssenteret om psykisk helse. Alle elever oppfordres til å ta en tur innom. I Nannestad kommune vil det og være tre grønne kirker over tre dager; 9., 10. og 11. oktober for å støtte markeringen.