Vurderer du å slutte på skolen? Siste frist for å slutte uten å bruke av den 3-årige retten til videregående opplæring