Frist for ettersending av vitnemål eller kompetansebevis

NB! Går du på skole i et annet fylke enn Akershus, er elev ved en privat skole eller tar fag som privatist, må du selv sende inn vitnemål/kompetansebevis.