Frist for å legge inn forhåndssvar på søknad

NB! Går du på skole i et annet fylke enn Viken, er elev ved en privat skole eller tar fag som privatist må du selv sende inn vitnemål/kompetansebevis.

https://www.vigo.no/

Ikke aktuelt for søkere til læreplass. Søkere til læreplass må selv kontakte aktuelle bedrifter.