Frist for endring/supplering av søknad til utvalgte studietilbud

• minioritetsspråklige søkere med søknadsfrist 1. februar

• VG1 Idrettsfag med ferdigetsbasert inntak

• VG1 Musikk, dans og drama