Ordinær søknadsfrist videregående opplæring

Søknadsfrist for: 

• ordinær søknad

• å melde behov for spesialundervisning