Siste frist for å søke stipend og lån i lånekassen for vårterminen