Ordinært inntak til videregående opplæring avsluttes

Lykke til med inntaket!