Frist for endring av søknad til utvalgte studietilbud

  • Vg1 musikk, dans og drama
  • Vg1 idrettsfag med ferdighetsbasert inntak

NB! Inntakskontoret har ikke mulighet til å godta ønskeendringer til disse tilbudene etter denne datoen, da det skal foretas vurdering av fremviste/dokumenterte ferdigheter.

Frist for søknad om reservert skoleplass