Frist for søknad om fortrinnsrett

 • for søkere til et særskilt utdanningsprogram på Vg1
 • for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne
 • for søkere med rett til opplæring i og på tegnspråk
 • for søkere med vedtak om utvidet tid.
 • for søkere som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring.
 • for søkere som nylig har kommet til Norge.
 • Frist for søknad om individuell behandling
 • for søkere til Vg1 som har rett til spesialundervisning og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene
 • for søkere til Vg1 som har hatt særskilt språkopplæring i grunnskolen og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene
 • for søker til Vg2 eller Vg3 med enkeltvedtak om spesialundervisning og som mangler karakter i flere fag eller følger et planlagt løp mot grunnkompetanse
 • for søkere som må behandles individuelt av andre særlige, tungtveiende grunner.
 • Frist for søknad om formidling til læreplass for lærekandidater