Søknad om fratrekk av fravær

Søker du fratrekk i fravær etter bestemmelsene i Forskrift til opplæringslova - inntil 10 dager. Bruk skjema som du finner på hjemmesiden.