Muntlig/muntlig-praktisk/praktisk eksamen Vg2 og Vg3

Tverrfaglig eksamen 2HPA (gruppe 2) og 2ISA (gruppe 2)