Hurtigklagefrist Vg3 og Vg2 YF

Klager på standpunkt, muntlig-, muntlig-praktisk og praktisk eksamen, kl. 09.00. 

- Klagene må være klageinstansen i hende. Dette gjelder klager fra Vg3-elever som skal ha vitnemål og Vg2-elever yrkesfag.

- Klager til eksamen gjennomført etter klagefristen sendes klageinstansen fortløpende og senest 20.06.18, kl. 09.00.