Eksamen Internasjonal engelsk, Samfunnsfaglig engelsk. Lokalgitt eksamen i norsk Vg2 YF.

Tverrfaglig eksamen 2KSB (gruppe 2). 

Forberedelsesdag Politikk og menneskerettigheter, Reiseliv og språk 2.