Eksamen fremmedspråk nivå 3. Lokalgitt eksamen 1P-Y og Treningslære 1.

Forberedelse 2KSB (gruppe 2).