Idrettsfag

Utdanningsprogrammet Idrett gir deg alle muligheter til spennende opplevelser, utvikle deg i din idrett og delta i allsidig trening i et godt skolemiljø. Elevene sier at det er et veldig godt miljø i elevgruppene fordi de opplever så mye sammen, både når det gjelder trening og på turer. I tillegg er lærerne svært bevisste på at et godt miljø skaper gode betingelser for læring. Ønsker du å utvikle deg i din idrett eller delta i allsidig trening i godt skolemiljø, kan idrettsfag på Nannestad være valget for deg.

Søker du deg inn på Idrett på Nannestad videregående skole får du en treningsøkt flere dager per uke.

Bredde, topp og friluftsliv

Vi legger til rette for at du skal få maksimalt utbytte av studier og idrett. Vi tilbyr både breddeidrett, der du får trening i mange ulike idretter, og toppidrett, der du får muligheten til å videreutvikle deg og til å satse målrettet mot idretten din. Skolen er fleksibel med løsninger for å tilrettelegge for din idrett.

Nannestad videregående skole har bred idrettskompetanse og samarbeider med idrettsmiljøene til elevenes beste.

Vi har de senere årene hatt suksess med å tilby friluftsliv som programfag. Friluftsliv kan velges i Vg2 og Vg3 der du vil få delta på flere friluftslivturer i løpet av året. Du lærer da blant annet planlegging og gjennomføring av turer i ulike naturmiljøer.

Et av våre nye satsningsområde er langrenn/skiskyting, hvor vi samarbeider med lokale klubber om å lage et best mulig opplegg for langrennsløpere og skiskyttere som ønsker å gå på skole i sitt nærmiljø.

Aktivitetslære

  • Her opplever du ulike idrettskurs og friluftslivturer med dine klassekamerater.

Idrettsfag er noe for deg som:

  • liker å være i fysisk aktivitet
  • har lyst til å lære noe om ulike idretter
  • ønsker å utvikle seg som idrettsutøver
  • ønsker å lære ulike treningsmetoder
  • vil lære å trene og instruere andre
  • liker friluftsaktiviteter

Idrett gir deg alle muligheter til spennende opplevelser, og sist men ikke minst, veien til videre studier etter videregående er åpen.

 

Inntaket til videregående skole har søknadsfrist 1. mars. Søk på vilbli.no

Høsten 2018 står lærerne på Nannestad videregående skole klare til å ta i mot deg!