Internasjonalt samarbeid

Vi er medlem av internasjonale skolenettverk som Elos, Comenius, Leonardo da Vinci og FN-sambandet. Vi er partnere med flere skoler i utlandet, og legger til rette for utvekslingselever.

Skolen satser offensivt på internasjonalisering, blant annet via deltakelse i internasjonale prosjekter. Skolen samarbeider med skoler i Frankrike, Tyskland og Spania. Både språkgrupper og elever som velger faget reiseliv og språk drar på studietur til disse landene. I tillegg har vi under utvikling et samarbeid med en skole på Island i fagene norsk og historie.

Nannestad videregående skole er som eneste skole på Romerike medlem i Elos, et europeisk skolenettverk der 300 skoler fra 13 europeiske land deltar.

Skolen har som en av to skoler i Norge blitt tildelt eTwinnings europeiske kvalitetsmerke. eTwinning er en digital plattform som formidler kontakt mellom elever fra ulike europeiske land.

 
 
 
Leonardo da Vinci
FN-sambandet

Kontaktperson

Bente Akre

Bente Akre

Avdelingsleder Helse- og oppvekstfag

E-post Bente.Akre@nannestad.vgs.no

Tlf: 63996680