CLIL (Content and Language Integrated Learning)

I 2010-2011 deltok Nannestad videregående skole i et CLIL-prosjekt som skulle øke elevenes kompetanse i fag og samtidig fremmedspråk. Her er arkivet for dette prosjektet.

CLIL (Content and Language Integrated Learning) er en internasjonal paraplybetegnelse som dekker alle former
for undervisning i et ikkespråkfag på et fremmedspråk. Nannestad videregående skole var en av åtte skoler her i
landet som deltok i prosjektet i perioden 2010-2011.