Handlingsplaner

Her finner du skolens handlingsplaner.

Handlingsplan mot rus

I følge Opplæringsreglementet er bruk, besittelse og enhver annen befatning med rusmidler eller dopingmidler på skolens område og i forbindelse med aktiviteter i skolens regi ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å være påvirket av rusmidler på skolen eller under aktiviteter i skolens regi.

Ved mistanke om at en person er ruset, rapporteres dette via tiltaksplanen under:

Handlingsplan - tiltak mot rus (.docx)