Tilrettelegging på eksamen

Dersom du har behov eller vansker/funksjonshemninger som gjør det nødvendig med særskilt tilrettelegging av eksamen, har du krav på det i følge forskrift til opplæringsloven § 3-32.

Du kan søke om tilrettelegging ved å levere søknadsskjema til faglærer.

Søknadsskjemaet må være vedlagt dokumentasjon fra lege eller annen sakkyndig. Frist for levering av søknadsskjema og bekreftelse er 4 uker etter oppmeldingsfristen.

Du vil i god tid før eksamen få svar på om tilretteleggingen er innvilget. Før eksamen må denne bekreftelsen forevises eksamensvakten.

Les mer:

Rundskriv fra Akershus fylkeskommune om særskilt tilrettelegging ved eksamen.

Dersom du har spørsmål om særskilt tilrettelegging av eksamen, ta kontakt med Theresa Myran.

Kontaktperson

387583

Theresa Myran

Avdelingsleder Studiespesialisering

E-post theresa.myran@nannestad.vgs.no

Tlf: 63996650