Klage på standpunktkarakter?

Elever som har fått standpunktkarakterer i fag etter første halvår har rett til å klage på karakteren.

Siden det ikke er laget klageskjema på standpunkt skoleåret 2018 – 2019 bruker vi skjema fra våren 2018.

Du finner mer informasjon og aktuelle skjema her.