Skolestart torsdag 16. august 2018

Velkommen! VG1 møter kl. 09:00, VG2 og VG3 møter kl. 08:45. Elevene slutter kl. 12:00 Les mer!

VG1 møter kl. 09:00 i Fugleberget rett innenfor hovedinngangen for opprop, går deretter i klasserommene med kontaktlærer

VG2 og VG3 møter kl. 08:45 i klasserommene med kontaktlærer, se oppslag med romfordeling

VG2 og VG3 Helse- og oppvekst møter i Auditoriet for opprop, går deretter i klasserommene med kontaktlærer

Skolebusser går hjem til vanlige skoleslutt-tider, ikke kl. 12:00. Rutebusser går etter oppsatte ruter uavhengig av skolebussene.