Skolestart torsdag 16. august 2018

Elevene møter etter følgende plan:

Kl. 08.45

Vg3 møter i anviste klasserom

Vg2 studieforberedende utdanningsprogram møter i anviste klasserom

Vg2 yrkesfag møter i skolens auditorium

Kl. 09.00

Vg1 møter i Fugleberget

 

Velkommen til Nannestad videregående skole

 

Atle Solberg Berland

Rektor