Sosialiseringsteorier

Sosiologielever fikk i dag et foredrag med masterstudenter i sosiologi fra UiO.

To masterstudenter i sosiologi, Julie og Daniel kom til oss fra UiO, sier lærer Ulrikke de Vibe. – De ga en innføring i teorier om sosialisering. Kronprinsesse Mette-Marit og Tone Damli ble brukt som eksempler, sier hun.

– De fortalte også om studielivet på Blindern. Mange av sosiologielevene kommer til å studere på UiO, så det var derfor svært nyttig å få høre hvordan studentene oppfatter studiet.

Julie og Daniel kunne fortelle at det er et krevende studie med hele 3000 pensumsider å lese i semesteret, men at det går greit siden det er mye egenstudie.. Kun åtte timer er oppmøte er obligatorisk. – Når man kommer i gang går det bra, sa de når de skjønte at flere elever i auditoriet fikk skremte blikk.