Bruker VR-briller i engelskundervisningen

Som engelsklærer vil jeg at mine elever skal få en opplevelse av det som skjer i engelskspråklige land på den beste måten. Det beste ville vært å reise dit, men det koster både tid og penger. Ved å bruke VR-briller kan vi reise i klasserommet.

Jeg kan ta dem med på virtuelle turer til Australia, Storbritannia, Sør Afrika, amerikanske universiteter eller andre steder. De får oppleve alt på en helt ny måte. Denne uka har elevene i 1STA, 1IFA  og internasjonal engelsk fått testet VR-brillene læringssenteret på skolen bestilte for noen uker siden. Da vi snakket om amerikanske og engelske universitetsområder (university campus) var det helt naturlig for meg å bruke VR-briller med internasjonal engelsk.

1STA/1IFA-elevene kunne oppleve hvordan flora og fauna i Sør Afrika ser ut. VR-briller kan brukes som korte oppvarmings-oppgaver eller lengre oppgaver som krever mer planlegging og forberedelser. Brillene ble brukt i undervisning av engelsk, men det finnes enda flere muligheter i undervisning av fremmedspråk, geografi,  og STEAM (Science, Technology, Engineering, the Arts and Mathematics).

 

Tekst: Barbara Anna Zielonka

 

Om du ønsker å bruke VR-briller for undervisningen, lån klassesett i læringssenteret. Veiledning fås av Barbara eller Sven.