Amerikansk gjest på engelsk fagdag

Den 28. september fikk 1STA besøk av Brianne Jaquette. Brianne er årets Fulbright Roving Scholar som besøker videregående skole for å dele sine kunnskaper om USA med norske elever og lærere.

Det første foredraget vi deltok i het "Black Lives Matter in Historical Context". Her presenterte Brianne hvorfor "Black Lives Matter" oppstod og hvordan kunnskap om "Civil Rights Movement" på 1960-tallet kan bidra til å forstå det som skjer i dag.

Det andre foredraget handlet om falske nyheter. Målet med dette foredraget var å hjelpe elevene forstå hvorfor falske nyheter oppstår, hvordan elevene kan avgjøre om en nyhet er falsk eller ikke og hvordan falske nyheter kan true vår ytringsfrihet.

Vi takker Brianne for lærerike og interessante foredrag.

 

Tekst: Barbara Anna Zielonka