Forberedelse 3HPA (gruppe 1), 2HAA (gruppe 1), 2MFA (gruppe 1), 2SSA (to grupper)

Standpunktkarakterer 3IF, 3MK og resterende YF-fag (Vg2/VO) føres i SA kl. 09. Signatur og lister i løpet av dagen.