Eksamen 1P, 1T, fremmedspråk nivå 1, R2, S2.

Forberedelsesdag Markedsføring 2, Rettslære 2, 2KSB (gruppe 1).