Eksamen Biologi 2, Engelsk (Vg1 ST/Vg2 YF), Psykologi 2, Historie og filosofi 2, Økonomistyring og Økonomi og ledelse

Tverrfaglig eksamen 2KSA (gruppe 1).