Siste frist for å søke lån og stipend i lånekassen inneværende skoleår.