Svar på søknad til høyere utdanning

Svaret på ordinær søknad til høyere utdanning er klart 20. juli