Suppleringsopptak høyere utdanning

Har du takket ja til ventelista? Søkere som har fått nytt tilbud, eller som har blitt studiekvalifiserte etter hovedopptaket, får nytt svar i suppleringsopptaket.