Etterfyllingsopptak til høyere utdanning starter

Står du fremdeles på venteliste? Til noen studier kan lærestedene etterfylle studieplasser fra 4. august og utover