Omprioriteringsfrist høyere utdanning

Skal du bytte rekkefølge på studieønskene dine til høyere utdanning? Siste frist er 1. juli.