Frist for å laste opp dokumentasjon til høyere utdanning

Hadde du søknadsfrist 15. april? Da må du laste opp avsluttet utdanning og annen dokumentasjon senest 20. april.