Søknadsfrist for enkelte utdanninger

Søknadsfrist for enkelte søkere og studier. Gjelder høyere utdanning. 

• søkere til politihøyskolen

• søkere til luftfartsfag ved UIT Norges Artiske Universitet

• søkere som søker med realkompetanse

• søkere som søker om tidlig opptak

• søkere som søker særskilt vurdering