Frist for endring av søknad til utvalgte studieretninger

• Vg1 musikk, dans og drama
• Vg1 idrettsfag med ferdighetsbasert inntak

NB! Inntakskontoret har ikke mulighet til å godta ønskeendringer til disse tilbudene etter denne datoen, da det skal foretas vurdering av fremviste/dokumenterte ferdigheter.

Frist for endring av søknad om:

• Inntak etter individuell vurdering
• Inntak etter individuell vurdering for minoritetsspråklige


Frist for søknad om gjesteelevsgaranti for å gå på skole i andre fylker

Frist for søknad om reservert skoleplass