Melding om utfall av andre inntak VGS

Du vil motta SMS eller svarbrev bare dersom du får tilbud om ny plass. Også her sjekker du resultatet av inntaket og svarer på tilbudet via Vigo.