Svarfrist første inntak VGS

Manglende svar på tilbud om plass og ventelisteplass vil bli regnet som avslag, og vil kunne medføre at du mister plassen din. Dette gjelder ikke dersom du har lagt inn forhåndssvar i Vigo. Merk deg at dersom du har fått avslag på førstevalget ditt, men ønsker å beholde plassen du har fått tilbud om, må du legge inn svaret «nei til venteliste» i Vigo. Ellers risikerer du å miste denne plassen til fordel for en høyere prioritert plass i neste inntaksrunde.