Frist for å laste opp dokumentasjon

Hadde du søknadsfrist 1. mars? Da må du laste opp avsluttet utdanning og annen dokumentasjon senest 20. mars.