Innsamlingsaksjon SOS Barnebyer

Det er med stor glede at Elevrådet ved Nannestad VGS inviterer alle skolens elever til den årlige innsamlingsaksjonen fredag 24. November.

Årets innsamlingsaksjon vil gå til den nye barnebyen i Mwanza med plass til 120 barn. 68% av innbyggerne i Tanzania lever i ekstrem fattigdom, og Mwanza er et av de mest fattige områdene i Tanzania. SOS-familieprogram vil ved full kapasitet hjelpe 1200 barn og deres familie. Om du vil vite mer, kan du gå inn på www.sos-barnebyer.no

 

Praktiske opplysninger

Innsamlingen vil hovedsakelig foregå fredag 24. november. Elevene kan velge mellom å gå med bøsse eller jobbe. Elevrådet anbefaler alle å gå med bøsse ettersom det av erfaring viser seg at en samler inn mest penger på denne måten. Den eleven som samler inn mest penger vil bli premiert. Det forventes at det samles inn minst 300 kroner per elev.

Manglende innbetaling vil medføre fravær.

Bøsse

  • Bøsser vil bli utdelt i Fugleberget tirsdag 21/11, onsdag 22/11, torsdag 23/11, mellom 12.00 – 12.30

 

  • Innlevering av bøsser vil skje i Fugleberget mandag 27/11 og tirsdag 28/11, mellom 12.00 – 12.30

Jobb

  • Alle elever som skal jobbe får utdelt et skjema hvor de må fylle inn informasjon om arbeidsgiver, betaling, elevopplysninger og arbeidsgivers underskrift.
  • Pengene overføres via Vipps til SOS Barnebyer. Her elevens navn og klasse være oppført. Betalingsfrist: 26/11.

Spørsmål om påmelding eller utførelse rettes til klassens elevrådsrepresentant. Frist for påmelding er 17. november.

Vi gleder oss til å se resultatet av din deltagelse!

Med vennlig hilsen Elevrådet ved Nannestad VGS

https://www.sos-barnebyer.no/